W intencji  tworzących Leśną Różę Różańcową, o wiarę nadzieję i miłość oraz o Boże Błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin,

oraz:

- w intencji Grześka o wiarę i potrzebne łaski oraz o błogosławieństwo Boże,

- o życie wieczne dla Zbyszka,

- o rozwiązanie problemów dla Krzysztofa i o błogosławieństwo Boże,

- o wiarę i błogosławieństwo Boże dla Bartłomieja,

- o błogosławieństwo Boże dla Michała,

- o błogosławieństwo Boże dla Oli i Maćka,

- o zdrowie dla Moniki,

- za Ojczyznę i za tych którym zostały powierzone rządy,

- w intencjach ks. Lucjana,

- o łaskę zdrowia dla chorych i cierpiących leśników,

 - o pokój na świecie,

- w intencjach studentów leśnictwa i ich profesorów,

- w intencjach przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeństwa,

- za małżeństwa w kryzysie o odnalezienie miłości w Chrystusie,

- o zachowanie przykazań Bożych  w życiu społecznym i gospodarczym,

- o święte powołania kapłańskie,

- za leśników cieszących się dużym zaufaniem społecznym, aby tego zaufania nie zawiedli,

- o życie wieczne dla Ś.P. Heleny Kmieć,

- o życie wieczne dla zmarłego Lesława,

- za leśników którzy przechodzą kryzysy małżeńskie,

- za tych którzy pragną dobra aby Pan Bóg im błogosławił,

- o nawrócenie dla tych, którzy weszli w konflikt z prawem moralnym,

- o życie wieczne dla zmarłej Ś.P. Gizeli, mamy ks. Romana Chylińskiego,

- o błogosławieństwo Boże w walce o ochronę życia kobiet i dzieci,

- w intencji młodzieży, tej która brała udział w ŚDM, aby dobre postanowienia wtedy podjęte zostały zrealizowane, a zwłaszcza w intencji ruchu Góry Dobra,- o życie wieczne dla zmarłej Genowefy,

- w intencjach ks. Romana,

- o życie wieczne dla ks. Marka Leśniaka,

- w intencji Kościoła w Polsce i na świecie,

- w intencji duszpasterzy leśników,

- o życie wieczne dla Ryszarda,

- o życie wieczne dla poległych za Ojczyznę,

- o życie wieczne dla Ś.P. biskupa Wacława Świerzawskiego,

- w intencji obecnego Dyrektora Generalnego LP Andrzeja, o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, aby Anioł Stróż czuwał i opiekował się Nim oraz o dary Ducha Św. w pełnieniu służby,

- o życie wieczne dla zmarłego Marka,

- w intencji misjonarzy i wszystkich wspierających misje,

- w intencji naszej Ojczyzny o pojednanie narodowe,

- o dochowanie czystości dla przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa,

- o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne,

- o postawę służby dla wszystkich sprawujących władzę,

- o dar żalu za grzechy,

- o łaskę rozumienia cierpienia i dar zdrowia dla chorych,

- o dobrą śmierć dla konających,

- o pojednanie dla skłóconych,

- za polską emigrację o wiarę i prawdziwą miłość do Ojczyzny,

- za więźniów o dar przemiany życia,

- za służbę zdrowia o pełnię poświęcenia dla chorych i cierpiących,

- za pracujących w niebezpiecznych warunkach o szczególną opiekę Anioła   Stróża,

- o uczciwe i skuteczne prawo w naszej Ojczyźnie,

- za dzieci i młodzież w domach dziecka o szczególną opiekę Bożą i ludzką miłość,

- o dobrą pracę dla tych, którzy jej szukają,

- za chorych psychicznie o powrót do normalności,

- za nauczycieli, katechetów i wychowawców o głębokie poczucie odpowiedzialności za swoją misję,

- za tych, którzy dokonali i dokonują nadużyć finansowych o nawrócenie i zadośćuczynienie za dokonane przestępstwa,

- w intencjach Siostry Ali,

- za konających o opiekę Matki Najświętszej,

- za urzędników państwowych wszystkich szczebli, aby swoją misję traktowali jako służbę dla braci i Ojczyzny,

- za ludzi uwikłanych w różne nieuczciwe transakcje za przerwanie złych relacji,

- za Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Sandomierskiej o dobre wypełnienie misji swojego życia,

- za ludzi starszych, aby nie doświadczali osamotnienia, odrzucenia i zachowali pogodę ducha, za ich zdrowie. Niech Pan Bóg da im ulgę we wszelakich cierpieniach,

- o siłę i wytrwałość do radzenia sobie z trudnościami i kłopotami jakie niesie ze sobą opieka nad ludźmi starszymi, a także (a może przede wszystkim)  w intencji wyrozumiałości dla postrzegania świata przez nich i dla ich potrzeb,

 - abyśmy z rozwagą i szacunkiem zaczęli traktować życie, pamiętając osiągnięcia swoich rodziców i widząc własne w chwili obecnej, pamiętając przy tym wszystkim, że niebawem to my będziemy bezradni, ułomni i zdani na innych,

- o nawrócenie Europy,

- za wszystkich chorych i cierpiących naszych kolegów inspektorów o łaskę zdrowia, o miłosierdzie Boże i ulgę w cierpieniu oraz o błogosławieństwo Boże dla ich rodzin,

- w intencji Grzegorza,

- o życie wieczne Ś.P. Hipolita,

- o życie wieczna dla Ś.P. Janusza,

- o siłę dla najbliższych Ś.P. Janusza w tym trudnym dla nich okresie,

- o życie wieczne dla zmarłego Dariusza,

- w intencji o. Andrzeja,

- o zdrowie dla Marii,

- o życie wieczne dla zmarłego Krzysztofa,

- o życie wieczne dla wszystkich zmarłych naszych bliskich: rodziców, dziadków, zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, kolegów, znajomych,

- za zmarłego ojca,

  

- o zdrowie dla Marysi,

 

- o nawrócenie Zygmunta,

 

- w intencji Bogu wiadomej,

 

- o życie wieczne dla zmarłego Stanisława,

  

- o życie wieczne dla Ś.P. Jerzego,

- o życie wieczne dla Ś.P. Prof. Jana Szyszko,

- o życie wieczne dla Ś.P. Heleny Kot,

- o powstrzymanie epidemii koronawirusa i o ochronę naszych rodzin, 

- o zdrowie dla Ks. Lucjana,

- za wszystkich zmarłych pracowników Lasów Państwowych i za zmarłych z ich rodzin aby dobry Bóg w miłosierdziu swoim dał im łaskę zbawienia,
 
 

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Z UWAGI NAS PANUJĄCĄ SYTUACJĘ ZOSTAŁY ODWOŁANE.

JEŚLI TYLKO SYTUACJA SIĘ POPRAWI ODBĘDĄ SIĘ W LIPCU.

 

W dniach 3 – 5 kwietnia 2020 r. w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbędą się Rekolekcje wielkopostne dla Leśników i ich rodzin.

Tematem Rekolekcji będzie DEKALOG.

Rekolekcje poprowadzi: ks. dr Lucjan Bielas

Przykazania Boże wyszczególniają podstawowe warunki utrzymania żywej wspólnoty pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Zapraszają wierzących do współuczestniczenia w rozpoczętym przez Boga wyzwalaniu całej ludzkości po to, aby wszyscy zachowali w sobie obraz Boga i mogli żyć wolni.

 

PROGRAM REKOLEKCJI:

3 kwiecień 2020 r. (piątek)

 

Godz. 16.00 – 18.00 zakwaterowanie

Godz. 18.00 kolacja

Godz. 18.30 droga krzyżowa  

Godz. 19.15 Msza Św. z nauką rekolekcyjną (Ks. Lucjan Bielas)

Rozmowy indywidualne

 

4 kwiecień 2020 r. (sobota)

 

Godz. 8.00 Modlitwy poranne

Godz. 8.30 śniadanie

Godz. 9.30 – 10.30 konferencja (Ks. Lucjan)

Godz. 10.30 dyskusja i kawa

Godz. 11.00 – 12.30 Konferencja i Anioł Pański (Ks. Lucjan)

Godz. 13.00 Obiad

Czas spoczynku

Godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sakrament Pokuty

Godz. 16.30 Msza św. (homilia Ks. Lucjan )

Godz. 18.00 Różaniec (Ks. Lucjan)

Godz. 18.30 Kolacja

 

Pytania i dyskusja.

 

5 kwiecień 2020 r. (niedziela)

 

Godz. 8.00 Modlitwy poranne

Godz. 8.30 śniadanie

Godz. 9.00 – 9.45 konferencja (Ks. Lucjan)

Godz. 10.30 Msza Św. z nauką (Ks. Lucjan)

Godz. 11.30 dyskusja podsumowująca

Godz. 12.00 Anioł Pański i obiad kończący Rekolekcje wielkopostne.

 

Całkowity koszt pobytu (nocleg w pokoju 2 os. śniadanie w cenie noclegu: obiad, kolacja, kawa, herbata) wynosi 240 zł.

370 zł w pokoju 1 os.

Natomiast koszt pobytu bez noclegów (osoby dojeżdżające) wynosi  100 zł.

Należności za pobyt należy uregulować przy zameldowaniu.

 

ZAPISY: PUSTELNIA ZŁOTEGO LASU: 15 - 864 - 77 - 95;

ROBERT GŁODOWSKI, nr tel.: 667 - 705 - 145

 

 

Szanowni Państwo

informujemy że z dniem 01.09.2020r.,

strona internetowa DSL została przedniesiona

na nowy serwer i dostępna będzie pod adresem:

dsl.lasy.info.pl

Wszyskie artykuły zostały przeniesione na nową lokalizację, publikacja kolejnych materiałów będzie już pod nowym adresem. Dotychczasowa strona będzie funkcjonować jako archiwum do końca 2020r.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

 

DZIEŃ SKUPIENIA 11/12 LIPIEC 2020 R.

 

 

GMACH WIARY

 

LITURGIA ŚRODOWISKIEM ŻYCIA

 

PIERWSZY SKARB - S. ALICJA CHR

 

ZAWIRUSOWANE REKOLEKCJE

 

UWAGA !!!!. REKOLEKCIE WIELKOPOSTNE Z UWGI NA PANUJĄCĄ SYTUACJE ZOSTAŁY ODWOŁANE.

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2019 R.

 

 

DZIEŃ SKUPIENIA

 

DŁUG WDZIĘCZNEGO SERCA

 

 

RAJD ROWEROWY LEŚNIKÓW ŚLADEM EKSTREMALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ

 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA

 

NIEDZIELA PALMOWA

 

INTENCJE NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2019 R.

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

  

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 29-31 MARZEC 2019 R.

 

 

ODKRYĆ MOC JAŁMUŻNY - S. ALICJA

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

RADOŚĆ WYSIŁKU POWROTU DO ŹRÓDEŁ - S. ALICJA

 

SŁOWO BOŻE NA ÓSMĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 

SŁOWO BOŻE NA SIÓDMĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

 

SŁOWO BOŻE NA SZÓSTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 

SŁOWO BOŻE NA PIĄTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 

SŁOWO BOŻE NA II NIEDZIELĘ ADWENTU

 

SŁOWO BOŻE NA I NIEDZIELĘ ADEWNTU

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE W RYTWIANACH W DNIACH 30 LISTOPAD do 2 GRUDZIEŃ 2018 R.

 

SŁOWO BOŻE NA XXXIV NIEDZIELĘ OKRESU ZWYKŁEGO

 

SŁOWO BOŻE NA XXXIII NIEDZIELĘ OKRESU ZWYKŁEGO

 

SŁOWO BOŻE NA XXXII NIEDZIELĘ OKRESU ZWYKŁEGO 

 

SŁOWO BOŻE NA XXXI NIEDZIERLĘ OKRESU ZWYKŁEGO

 

 

CZY JESTEŚ SZCZĘŚLIWY ?

 

NASZE UMIERANIE I ZMARTWYCHWSTANIE Z CHRYSTUSEM

 

SŁOWO BOŻE NA XXX NIEDZIELĘ OKRESU ZWYKŁEGO

 

W PROZIE ŻYCIA - KS. LUCJAN BIELAS

 

SŁOWO BOŻE NA XXIX NIEDZIELĘ OKRESU ZWYKŁEGO

 

Od dnia dzisiejszego, tj. 29.09.2018 r. komentarz do Słowa Bożego

będzie zamieszczany tylko na niedziele.

Komentarz będzie autorstwa Ks. dr Lucjana Bielasa.

Zapraszamy do lektury!

 

 

NAZNACZENI IMIENIEM JEZUSA

 

 

REFLEKSJA Z REKOLEKCJI

 

 

GOSPODARKA LEŚNA II RZECZYPOSPOLITEJ

 

 

SPOTKANIA - KS. DR LUCJAN BIELAS

 

 

SAKRAMENT WIELKICH ŁASK - S. ALICJA

 

 

LEŚNE ZNAKI - MARIA

 

 

NASZA ŚWIĘTA I UMIŁOWANA MATKA - S. ALICJA

 

 

RELACJE Z MATKĄ - Ks. dr LUCJAN BIELAS

 

MIEJSCE MATKI W ŻYCIU DOROSŁEGO JEZUSA - Ks. dr LUCJAN BIELAS

 

 

 

GDZIE MIESZKASZ? - Ks. dr Lucjan Bielas

 

 

LEŚNE WARSZTATY Z MARYJĄ W RYTWIANACH 8-10 CZERWIEC 2018 R

 

MIŁOŚNIK ŻYCIA - S. ALICJA

 

LEŚNE WARSZTATY Z MARYJĄ W RYTWIANACH 8-10 CZERWIEC 2018 R. 

 

 

 

LEŚNA ŚWIĄTYNIA CHWALI MARYJĘ

 

 

LEŚNE WARSZTATY Z MARYJĄ W RYTWIANACH 8-10 CZERWIEC 2018 R.

 

 

POWOŁANIE A KOMPETENCJE - KS. DR LUCJAN BIELAS

 

 

ZARZĄDZANIE POKUSAMI - KS. DR LUCJAN BIELAS

 

 

 

Wielkanoc 2018

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1)

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę składamy najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

W tym roku może warto zastanowić się nad pewną sprawdzoną przez wielki mądrością. - Ludzie wolni potrafią świętować, niewolnicy zaś w świętowaniu się gubią.

Wolności w Chrystusie – czyli tej prawdziwej

życzą

Ks. Lucjan Bielas i Robert Głodowski

 

 

 

KOLEJNE SPOTKANIE W RYTWIANACH - RELACJA

 

 

DAR PRZYMIERZA

 

 

ZACZEPY ŁASKI 

 

 

W KOLEJCE DO KSIĘGI ŻYCIA

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 16 - 18 MARZEC 2018 r.

 

 

O CHRZCIE DOROSŁEGO

 

 

BLASK KOLĘD

 

 

Kiedyś ktoś na kartce świątecznej napisał:

„Jeśli masz przyjaciół, to odszukaj ich, bo Boże Narodzenie jest spotkaniem.

Jeśli masz nieprzyjaciół, to pojednaj się z nimi , bo Boże Narodzenie jest pojednaniem.

Jeśli masz ubogich wokół siebie, to wspomóż ich, bo Boże Narodzenie jest dobrocią.

Jeśli dręczy Cię pycha, to poskrom ją, bo Boże Narodzenie jest pokorą.

Jeśli odczuwasz ciężar grzechów, to nawróć się, bo Boże Narodzenie jest łaską.

Jeśli chodzisz w ciemnościach, to zapal pochodnię, bo Boże Narodzenie jest światłem.”

 

I tak ktoś dotknął istoty przeżycia czasu Świąt Bożego Narodzenia. Nie zmarnujmy tego czasu i trafne słowo przemieńmy w skuteczne działanie.

                                                                    

                                                                           Ks. Lucjan

 

IV spotkanie rekolekcyjne w Pustelni Złotego Lasu

 

 

ODSŁONY CMENTARZA. VI. MOTYWY ROŚLINNE

 

 

CENA SŁAWY - Ks. dr Lucjan Bielas

 

 

ODSŁONY CMENTARZA V. ANTYKIZUJĄCE NAWIĄZANIA

 

 

 

ODSŁONY CMENTARZA: IV. POSTACIE ANIELSKIE

 

 

ODSŁONY CMENTARZA. III. PRZEDSTAWIENIA JEZUSA I MARYI 

 

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH PEŁNE - ks. dr Lucjan Bielas

 

 

REKOLEKCJE W RYTWIANACH 8-10 GRUDZIEŃ 2017 r.

 

 

KOMU SIĘ NIE KŁANIAĆ? - Ks. dr Lucjan Bielas

 

 

ODSŁONY CMENTARZA: II. KRZYŻ DRZEWEM ŻYCIA

 

 

NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK - Ks. dr Lucjan Bielas

 

 

ODSŁONY CMENTARZA: I. Brama do Raju

 

W dniu 7 października br. o godz. 16:30 w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach w intencjach zgłoszonych do Leśnej Róży Różańcowej zostanie odprawiona Msza Św., którą odprawi ks. dr Lucjan Bielas

Wszystkich chętnych zapraszam

 

.

 

KUSZENIE - Ks. dr Lucjan Bielas

 

 

 

 Komentarz Stanisława i Franciszki

 

 

 

SKĄD, DOKĄD I ZA KIM IDZIEMY?

 

 

DUSZA CHODZI PIESZO - s. ALICJA

 

 

"Nigdy krzyż dany od Boga nie jest za ciężki.
O wiele bardziej cięższa jest nasza pycha, tylko tego nie zauważamy, bo obciążamy nią innych."

ks. Roman Chyliński

 

 

Życie jak rzeka.

 

LEKCJA ŻYCIA - s. ALICJA

 

 

WEWNĘTRZNE DOSTOJEŃSTWO - S. ALICJA

 

 

URZEKAJĄCE PIĘKNO - s. ALICJA

 

 

                                     Seminarium Wiary 2017 "Tajemnica nieprawości                                                     - grzech"

                                           Ks. Roman Chyliński

https://youtu.be/qxsxomF9mSY

 

 

REKOLEKCJE DLA LEŚNIKÓW

 

 

Moi drodzy Czytelnicy słowa Bożego.

Na święta Zmartwychwstania Chrystusa i całą Pięćdziesiątnicę, życzę Wam żywej wiary w moc słowa Bożego i w dar miłości ukryty w każdej Eucharystii. Abyście jako Wspólnota, czuli się zawsze Kościołem przeznaczonym do Ewangelizacji. Logika Krzyża: wzgardy i poniżenia niech będą dla Was zaszczytem i zapewnieniem, że idziecie po dobrej - Bożej drodze życia ku wieczności. ... A wszelkie doświadczenia przyjmujcie, jako próby od Pana ku Waszej świętości. Alleluja! Z serca błogosławię.

Ks. Roman

 

 

 

MÓJ BÓG - ks. LUCJAN BIELAS 

 

 

ZDUMIENIE NAD GODNOŚCIĄ CZŁOWIEKA - s. ALICJA

 

 

KU PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA - s. ALICJA

 

 

DROGA KRZYŻOWA - NIE TYLKO DLA MŁODYCH

 

DANE FUNDACJI

 

 

POCHWYCIĆ KRZYŻ

 

 

FUNDACJA LEŚNIKÓW IM. ŚWIĘTEGO JANA GWALBERTA. PO CO FUNDACJI ŚREDNIOWIECZNY ŚWIĘTY?

 

 

POWIERZENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

 

LEŚNICY ZAMORDOWANI W KL AUSCHWITZ

 

 

LOGIKA ŻYCIA A SPOTKANIA Z PANEM

 

 

ŚWIĘTY WALENTY - KS. LUCJAN BIELAS

 

 

REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE 2017 CZ.1/10 "CHRZEŚCIJANIN NOWY CZŁOWIEK" - KS. ROMAN CHYLIŃSKI CSMA

                              https://www.youtube.com/watch?v=Cm6e7YaAvzA

 

 

"CZAS". 72 ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ

 

 

Kibakowa kapliczka (Kapliczka szczęśliwego powrotu)

 

TAJEMNICA ADORACJI

 

 

AUSCHWITZ WPROWADZENIE DO REFLEKSJI

WPROWADZENIE DO KU PRZESTRODZE I PAMIĘCI

KU PRZESTRODZE I PAMIĘCI

 

 

ŚWIATŁO OBJAWIENIA

 

 

 

CHRZEST - KS. LUCJAN BIELAS

 

 

 PIĘKNO PEŁNE TREŚCI – „PASTERKA MSZĄ ANIELSKĄ”


 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Boże Narodzenie to dla leśników czas wyjątkowy. W wielu domach pojawiły się choinki, które są darem Boga, ale również owocem pracy leśnika. Mają swoją głęboką symbolikę – na drzewie rajskim Szatan zwyciężył, na drzewie Krzyża został pokonany. Oświetlona i pięknie ubrana żywa choinka, oddaje całą historię zbawienia.

Drodzy Leśnicy,

Do naszej pracy dołączmy modlitwę, aby do każdego polskiego domu wraz z choinką weszło błogosławieństwo Boże i zagościł prawdziwy pokój, a Pan sprawi, że stanie się on i naszym udziałem.

Najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych i owocnej z nimi współpracy

 

                                                                                                                  życzą

 

Ks. Lucjan Bielas

Robert Głodowski

 


 PIĘKNO PEŁNE TREŚCI – O ZWYCZAJACH BOŻONARODZENIOWYCH


 

 

Droga moja Betanio.

Drodzy Czytelnicy słowa Bożego oraz wszystkie mi bliskie osoby.

Na święta Bożego Narodzenia życzę Wam moi drodzy:

 

Aby każdy z Was odczuł jak bardzo jest kochany przez Boga Ojca, i że Jezus Chrystus dla Ciebie przychodzi na ten świat, a Duch Święty z radością rozlewa miłość w każdym sercu przyjmującym Jezusa.

A co z Matką Najświętszą? Ona rodzi Jezusa, aby On dzisiaj w darze Eucharystii zrodził się i w Twoim sercu!

Radosnych świąt, chociaż dla wielu na świecie w bólach i cierpieniach rodzi się Jezus.

Z serca na te święta błogosławię każdemu z Was kochani z osobna.

Ks. Roman

 

 

 

MODLITWA A SZUM MEDIALNY, CZYLI O SMOKACH I RZYGACZACH 

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016 r.

 

 

JEZUS I JAN - KS. LUCJAN BIELAS

 

 

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH - ZAKŁADKA TERMINARZ

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC LISTOPAD 2016 R.

 

NADZIEJA PEŁNA NIEŚMIERTELNOŚCI - s. Alicja

 

 

 Kapliczka „SYNAREWA” (SYNAREWO) Rabe.

 

 

OTWARTE DRZWI - ks. Lucjan Bielas

 

 

MILCZENIE A UCZUCIA, CZYLI O FALACH NA JEZIORZE

 

 

Drogi Czytelniku!

W nowo powstałej zakładce "Słowo Boże z Komentarzem" będzie zamieszczany komentarz do Ewangelii na każdy dzień ks. Romana Chylińskiego. Ks. Roman wyraził zgodę na umieszczanie Jego komentarzy na stronie dsl i "z serca pobłogosławił".

 

 

MIEJSCE MATKI W ŻYCIU DOROSŁEGO JEZUSA - ks. Lucjan Bielas

 

 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE EWY- TAJEMNICE CHWALEBNE

 

 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE EWY - TAJEMNICE BOLESNE

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

 

 MILCZENIE A TRYBUNAŁ ROZUMU, CZYLI O WSPOMINKACH

 

 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE EWY - TAJEMNICE RADOSNE

 

Drogi Czytelniku!

 

Ty również - w dowolnym miesiącu - możesz napisać i wysłać na adres

rTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

intencję dotyczącą Ciebie lub Twoich bliskich. Zostanie ona dodana - z zachowaniem zasad prywatności - do intencji szczegółowych.

 

 

Intencja leśna ogólna .

 

W intencji rządzących polskimi lasami: o zdrowie dla Nich i Ich Rodzin, o Boże Błogosławieństwo i opiekę Maryi, o światło Ducha Św. w podejmowaniu decyzji.

 

Intencja leśna szczegółowa.

 

W intencji nas samych tworzących Leśną Różę Różańcową, o wiarę nadzieję i miłość oraz o Boże Błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin,

oraz:

 

- w intencji Grześka o wiarę i potrzebne łaski oraz o błogosławieństwo Boże,

 

- o zdrowie dla Zbyszka,

 

- o rozwiązanie problemów dla Krzysztofa i o błogosławieństwo Boże,

 

- o wiarę i błogosławieństwo Boże dla Bartłomieja,

 

- o błogosławieństwo Boże dla Michała,

 

- i błogosławieństwo Boże potrzebne łaski dla Urszuli i Marty,

 

- o błogosławieństwo Boże dla Oli i Maćka,

 

- o zdrowie dla Moniki,

 

- za Ojczyznę i za tych którym zostały powierzone rządy,

 

- w intencjach ks. Lucjana,

 

- w intencji przełożonych i kleryków Ogólnopolskiego Seminarium Duchownego dla Starszych Kandydatów do Święceń Kapłańskich,

 

- o łaskę zdrowia dla chorych i cierpiących leśników,

 

- w intencji Abp Marka Jędraszewskiego o błogosławieństwo Boże w pełnieniu posługi w Archidiecezji Krakowskiej,

 - o pokój na świecie,

- w intencjach studentów leśnictwa i ich profesorów,

- w intencjach przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeństwa,

- za małżeństwa w kryzysie o odnalezienie miłości w Chrystusie,

- o zachowanie przykazań Bożych  w życiu społecznym i gospodarczym,

- o święte powołania kapłańskie,

- za leśników cieszących się dużym zaufaniem społecznym, aby tego zaufania nie zawiedli,

- o życie wieczne dla Ś.P. Heleny Kmieć,

- o życie wieczne dla zmarłego Lesława,

- o dary Ducha św. dla zarządzających lasami,

- za leśników którzy przechodzą kryzysy małżeńskie,

- za tych którzy pragną dobra aby Pan Bóg im błogosławił,

- o nawrócenie dla tych, którzy weszli w konflikt z prawem moralnym,

- o życie wieczne dla zmarłej Ś.P. Gizeli, mamy ks. Romana Chylińskiego,

- o błogosławieństwo Boże w walce o ochronę życia kobiet i dzieci,

- w intencji młodzieży, tej która brała udział w ŚDM, aby dobre postanowienia wtedy podjęte zostały zrealizowane, a zwłaszcza w intencji ruchu Góry Dobra,

- o dobre przygotowanie i przeżycie rekolekcji dla leśników,

- o zdrowie dla Bonifacego,

- o zdrowie dla ks. Stanisława,

- o zdrowie dla Joanny i o dar Ducha Św. dla lekarzy w postawieniu właściwej diagnozy,

- w intencji Andżeliki,

- w intencji Mileny, o trafną diagnozę dla niej, o światło Ducha św. dla lekarzy, którzy podejmą leczenie,

- o życie wieczne dla zmarłej Genowefy,

- w intencji Magdy i Rafała przeżywających kryzys małżeński o miłość, jedność, zgodę,